This privacypolicy is in Dutch. Please contact rtiesselinck@msi-aci.com if you have any questions or need a translation.

Privacybeleid MSI-ACI Europe

MSI-ACI Europe BV neemt uw privacy zeer serieus en behandelt al uw persoonlijke informatie met grote zorg. Om uw privacy te kunnen garanderen, handelt MSI-ACI altijd in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere regelgeving met betrekking tot uw privacy.
In dit document wordt het Privacybeleid van MSI-ACI uiteengezet. We raden u aan dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.


1. Wie is MSI-ACI en wat doen we?

MSI-ACI is een service van MSI-ACI Europe BV gevestigd op de Hendrik Walaardt Sacrestraat 447, 1117 BM Schiphol, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28073911 en actief op de website http://site.msi-aci.com. Alle klachten of vragen over uw privacy moeten gericht worden aan de MSI-ACI Compliance Officer, Rodney Tiesselinck, op:

Hendrik Walaardt Sacrestraat 447
1117 BM Schiphol
Nederland
telefoon +31 (20) 7159555.
Email: rtiesselinck@msi-aci.com.

MSI-ACI is een bedrijf dat onder andere een online analysetool biedt die de waarde beoordeelt van online campagnes die onze klanten hebben doorgegeven aan ons. Om de resultaten met betrekking tot de waarde van advertenties aan te tonen en adverteerders in staat te stellen de effectiviteit van hun reclamecampagne bij te houden, verzamelt MSI-ACI verschillende gegevens over het publiek dat deze campagnes bekijkt en ervaart. Nadat wij deze gegevens hebben samengevoegd en anoniem hebben gemaakt, kunnen onze klanten de resultaten van hun campagne bekijken op ons online dashboard. Na aanmelding kunnen onze klanten de relevante gegevens bekijken van een campagne die door MSI-ACI wordt gemonitord op basis van een daarvoor bedoelde overeenkomst. De gegevens die onze klanten te zien krijgen, worden altijd samengevoegd en kunnen niet naar u terug worden geleid.


2. Welke informatie verzamelt en verwerkt MSI-ACI

Informatie van vragenlijsten

ACI levert als marktonderzoeksbureau data aan haar opdrachtgevers die door respondenten wordt ingevuld bij het beantwoorden van vragenlijsten. Deze data wordt verwerkt in tabellen, diagrammen en grafieken doorgeleverd aan de opdrachtgever en bevat na het samenvoegen geen persoonlijk identificeerbare informatie meer. Daardoor verkrijgen de opdrachtgevers van MSI-ACI nooit uw persoonlijk identificeerbare informatie, informatie die naar individuele personen is terug te leiden. Data uit vragenlijsten wordt over het algemeen aangevuld met data over: leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, Nielsendistrict, grootte van uw huishouden, arbeidsstatus. Inzover deze gegevens bij ons bekend zijn.

Informatie van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden met informatie (in de vorm van tekst) die een server stuurt naar de browser (zoals Internet Explorer of Firefox) zodat de browser deze informatie terug naar de server stuurt wanneer een gebruiker de volgende keer naar een specifieke webpagina gaat. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.


Waarom verwerken wij persoonlijke informatie die via cookies wordt verzameld?

Toen u zich hebt geregistreerd bij een van de panelproviders waaraan MSI-ACI is gelieerd, zoals Dynata, Panel Inzicht, Toluna, PlanetPanel (hierna: panelproviders), hebt u specifiek en ondubbelzinnig uw toestemming gegeven aan ACI om cookies op uw computer te installeren zodat uw surfgedrag kan worden bijgehouden. U hebt MSI-ACI ook toestemming gegeven om de informatie te verwerken die via cookies wordt verzameld, met als doel het analyseren van de doeltreffendheid van bepaalde campagnes van onze klanten, zoals hierboven is beschreven.


Hoe werkt het?

Nadat u MSI-ACI toestemming hebt gegeven om een cookie op uw computer te installeren, kan ACI, in overeenstemming met de vorige paragraaf, bepalen hoelang en op welke specifieke webpagina u in contact bent gekomen met advertenties van onze klanten. Wanneer u een webpagina bezoekt waarop een advertentie te zien is van een van onze klanten, geven de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd MSI-ACI een uniek nummer door dat is gekoppeld aan uw internetbrowser. De cookies die wij opslaan hebben de naam MSIACI en worden opgeslagen in het domein http://site.msi-aci.com.


Informatie verstrekt door de panelprovider

Nadat MSI-ACI met uw toestemming een cookie op uw computer heeft geïnstalleerd en u een webpagina bezoekt waarop een van onze advertenties te zien is, geeft de cookie ons uw unieke ID-nummer dat aan u is toegewezen na uw registratie bij een panelprovider. Dit unieke nummer is gekoppeld aan de informatie die u hebt ingediend bij een van onze panelproviders. De informatie die u hebt opgegeven aan de panelprovider, wordt aan MSI-ACI overgedragen na uw toestemming om een cookie op uw computer te installeren. Nadat we uw ID-nummer ophalen uit de cookie die door MSI-ACI is geïnstalleerd, vergelijken we dit unieke nummer met onze database met informatie over internetgebruikers met behulp van onze cookie die op hun computer is geïnstalleerd. U hebt ons toestemming gegeven om de informatie te verzamelen en verwerken die u aan de panelprovider hebt opgegeven en die beschikbaar is voor ons nadat wij uw unieke ID-nummer in de database hebben gevonden. De informatie waartoe MSI-ACI toegang heeft en die MSI-ACI kan verwerken na het koppelen van uw unieke ID aan onze database, is altijd beperkt tot uw:
leeftijd;
geslacht;
inkomen;
opleiding;
Nielsendistrict;
grootte van uw huishouden;
arbeidsstatus.

Automatisch gegenereerde data

ACI verzamelt bepaalde informatie over u om de service zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om gegevens correct te genereren en weer te geven en om de service beveiligd te houden). Daarom verzamelt MSI-ACI automatisch gegenereerde data over u.
Deze informatie omvat uw IP-adres (het unieke nummer van uw computer, waarmee uw computer kan worden herkend), uw browsertype (het computerprogramma dat u gebruikt om internetpagina's te bekijken), uw besturingssysteem en de webpagina's die u bezoekt die een campagne van een van de klanten van MSI-ACI bevatten.


3. Voor welke doeleinden zal MSI-ACI informatie over u gebruiken?

MSI-ACI kan deze verschillende soorten persoonlijke informatie gebruiken en combineren voor de volgende doeleinden:
Om deze informatie samen te voegen en weer te geven aan onze klanten die een campagne hebben ingediend die u hebt bekeken, hebt bezocht of waarmee u op andere manier in contact bent gekomen, binnen de beveiligde omgeving van de persoonlijke account van de klant in ons dashboard; Voor beveiligingsdoeleinden en om anonieme statistische data te genereren.
Nadat MSI-ACI uw persoonlijke informatie heeft verkregen, worden deze data samengevoegd voordat ze in het dashboard van ACI worden weergegeven. Deze samengevoegde informatie wordt verwerkt in tabellen, diagrammen en grafieken om het publiek weer te geven dat in contact komt met de campagnes van onze klanten. Na het samenvoegen van deze data, bevat de informatie geen persoonlijk identificeerbare informatie meer. Daardoor verkrijgen de klanten van MSI-ACI nooit uw persoonlijk identificeerbare informatie. MSI-ACI zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. MSI-ACI zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend doorgeven aan derden als dit verplicht is onder nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en/of regelgeving of als MSI-ACI het nodig acht dit te doen in de verdediging van haar eigen rechten.


4. Hoe beschermt MSI-ACI uw persoonlijke informatie?

MSI-ACI neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw (persoonlijke) informatie te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

5. Uw privacy rechten

Wij vinden het belangrijk dat u uw rechten begrijpt

Recht op correctie of verwijdering

Alle persoonlijk identificeerbare informatie die MSI-ACI over u bezit, wordt aan ons doorgegeven na uw specifieke, ondubbelzinnige en vrijwillige toestemming (opt-in) voor de verzameling en verwerking van deze informatie. Als u niet meer wilt dat MSI-ACI de informatie over u verwerkt zoals hierboven wordt beschreven, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (opt-out). U kunt dit doen door een mail te sturen aan rtiesselinck@msi-aci.com. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, zal MSI-ACI al uw persoonlijke gegevens verwijderen. De tabellen, diagrammen en grafieken die samengevoegde gegevens bevatten, zullen echter niet worden gewijzigd omdat deze geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. De toestemming die u hebt gegeven om cookies op te slaan en te lezen, kan ook op elk gewenst moment worden ingetrokken door cookies uit te schakelen in uw browser en/of alle cookies uit uw browser te verwijderen. Raadpleeg de Help-functie van uw browser voor instructies over het verwijderen van cookies. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies gevolgen kan hebben op uw overeenkomst met een panelprovider en uw surfervaring kan beperken.

Recht op inzage

Als u wilt weten welke specifieke informatie MSI-ACI over u heeft verzameld of als u gegevens wilt wijzigen die u niet zelf kunt wijzigen, kunt u dit verzoek indienen aan rtiesselinck@msi-aci.com. MSI-ACI streeft ernaar u binnen 4 weken deze informatie te verstrekken.


6. Overdracht van gegevens naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig geacht worden dat uw (persoonlijke) gegevens worden overgedragen naar (de servers van) bedrijven die gelieerd zijn aan MSI-ACI, gevestigd in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. In dit geval wordt de informatie in uw account ook opgeslagen in het buitenland. Aangezien de wetgeving inzake de bescherming van gegevens niet dezelfde bescherming zou kunnen bieden als in de Europese Unie, zullen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen overdragen naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa die in overeenstemming zijn met de Europese privacywetgeving.


7. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Het is mogelijk dat het Privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. In dat geval, wordt dit vermeld op (uw persoonlijke account op) de website van de panelprovider waarbij u zich hebt geregistreerd, het is dus raadzaam om deze pagina regelmatig te bekijken. p>

8. Vragen?

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op rtiesselinck@msi-aci.com.