Background Image

Onderzoek onder panelleden van MSI’s Africa Consumer Panel helpt bij het onder de aandacht brengen van de geestelijke gezondheidskennis in Afrika.

18 jun 2019

Onderzoek onder panelleden van MSI’s Africa Consumer Panel helpt bij het onder de aandacht brengen van de geestelijke gezondheidskennis in Afrika.


In juni 2018 heeft de World Health Organization (WHO) de ‘International Classification of Disease version 11’ uitgebracht. Dit rapport is een internationaal project met als doel artsen en professionals in de geestelijke gezondheidszorg te helpen om lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen te diagnosticeren. Hoewel dit nog steeds een project in gang is, is één continent ondervertegenwoordigd met betrekking tot de geestelijke gezondheidskennis. En dat is Afrika.

Om dit probleem aan te pakken heeft een groep onderzoekers uit verschillende landen besloten om een project te starten om ook de Afrikaanse bevolking te vertegenwoordigen in dit rapport. Dit is belangrijk in termen van globale geestelijke gezondheid en psychiatrische epidemiologie. Het project is ten behoeve van mensen die in Afrika wonen en helpt bij het promoten van geestelijke gezondheidskennis in Afrika.

MSI, medeoprichter van het Africa Consumer Panel, heeft in opdracht van deze groep onderzoekers een onderzoek uitgevoerd onder 2.500 panelleden uit Nigeria, Ghana en Kenya om de geestelijke gezondheidskennis in Afrika onder de aandacht te brengen. De resultaten worden in een academisch tijdschrift gepubliceerd en zullen worden gebruikt om het ICD-11 rapport te verrijken op het gebied van geestelijke gezondheid.

Geïnteresseerd in het uitvoeren van onderzoek in Afrika en wil je meer weten over MSI’s Africa Consumer en Business Panel? Neem dan contact op met Jaap de Graaf via jdegraaf@msi-aci.com.