Background Image

5 jaar FlexTrack

10 dec 2018

5 jaar FlexTrack


FlexTrack™ is in 2013 ontwikkeld door MSI-ACI als platform voor het meten en evalueren van websites en digitale campagnes op persoonsniveau. Het voorziet in een steeds groter wordende behoefte van zowel marketeers als digitale uitgevers om over betrouwbare bereikcijfers en doelgroep informatie te kunnen rapporteren. 

Inzicht in digitaal bereik & contacten binnen de doelgroep

FlexTrack™ meet online bereik en contactfrequenties binnen specifieke doelgroepen aan de hand van het unieke hybride meetsysteem dat zowel census data (server side tellingen) als panelgedrag real-time registreert en samenbrengt over verschillende apparaten en doelgroepen. Het panel zorgt ervoor dat we contacten via browsers en apparaten registreren bij levensechte personen en doelgroepen.

Digitale uitgevers, adverteerders en mediabureaus gebruiken FlexTrack;

  • voor het documenteren en evalueren van bereik, overlap en selectiviteit
  • voor de onderbouwing en verantwoording van strategische (media)keuzes,
  • voor het tussentijds optimaliseren van (cross-mediale) campagnes,
  • als basis voor uitgebreider (effect)onderzoek door panelleden te herbenaderen.