Background Image

Wel of geen onderzoek op dit moment?

14 apr 2020

Wel of geen onderzoek op dit moment?


Onze research professionals hebben hun licht laten schijnen over de huidige situatie in de online marktonderzoek. Wij blijven in de komende periode onze continu onderzoeken analyseren om buitenproportionele afwijkingen in de responses te onderkennen. In ons volgende stuk komen wij hier op terug…..blijf ons volgen! Voor nu….wat wij gezien hebben…….Drie elementen spelen een rol:


1. Afwijkende markt


De markt is anders dan 2 maanden geleden. Sommige aspecten zullen over een aantal maanden weer genormaliseerd zijn, andere aspecten zullen langer tijd nodig hebben om de oude, of wellicht een nieuwe, balans te vinden.

 

Voorzichtigheid lijkt hier de beste raadgever. Een concepttest voor een nieuw hypotheekproduct, waarmee respondenten een lange termijn verplichting moeten aangaan, is in deze onzekere tijd geen goed idee. Net zoals een Out Of Home campagne, met bijbehorende effectmeting, op dit moment geen zin heeft. Een producttest, ‘heeft men liever een groene of rode fiets’, is nog steeds prima te doen.

 

Voorbeeld

Een maandelijkse monitor wordt tijdelijk opgeschort. Als het doel van de monitor is om de markt in kaart te brengen, dan zou het aan te raden zijn de monitor door te laten lopen. Met het onderzoek is namelijk niets mis en zal de actuele situatie prima in kaart brengen. Echter, als het doel van het onderzoek vooral is om trends te onderkennen en zo de markt te kunnen voorspellen dan zal het onderzoek in vele markten op dit moment zijn voorspellende waarde verliezen. Op basis van de huidige resultaten is het zeer moeilijk om trends te kunnen voorspellen.

 

De verstoorde markt kent uiteraard ook kansen zoals we hebben gezien, bijvoorbeeld de markt voor online video conferencing tools, bezorgmaaltijden of andere online verkoopkanalen. Onderzoeken naar dit soort producten zijn op dit moment natuurlijk actueel en waardevol, maar hebben geen voorspellende waarde op langere termijn.

 

Conclusie: Denk goed na over wat je wilt bereiken!! Prima als je de huidige (verstoorde) markt in kaart wilt brengen, of als de huidige situatie geen of geringe invloed heeft op de verwachte resultaten…….Niet doen als de resultaten gekleurd zullen worden door de huidige situatie en je conclusies wilt trekken die moeten gelden voor het moment dat alles weer enigszins genormaliseerd is.2. Representativiteit steekproef


De vraag is of we meer/minder of andere respondenten in onze steekproeven zien dan een aantal maanden geleden.

 

Binnen ons MSI FlexPanel™ zien wij, dat de respons hoger dan voorheen. Een hogere respons betekent een meer representatieve steekproef. Immers, hoe dichter je steekpoef bij de populatie (bijvoorbeeld heel Nederland) ligt, hoe kleiner de kans op afwijkingen.

 

Meer mensen zijn in de gelegenheid een vragenlijst af te nemen en nemen hier ook langer de tijd voor (mits de vragenlijst hiertoe uitdaagt uiteraard).

 

Omdat mensen meer online, zijn is de verwachting dat de respons hoger is dan normaal, wat ook voor meer variatie in de steekproef zou moeten zorgen. Ook worden meer mensen bereikt, die niet in traditionele panels zitten. Doordat deze mensen hun online activiteiten intensiever uitvoeren, worden meer mensen uitgenodigd voor online marktonderzoeken.

 

Conclusie: De respons is prima. Geen reden om op basis van de representativiteit van de steekproef nu geen onderzoek te doen3. Afwijkend sentiment/gedrag respondenten


Respondenten kunnen op dit moment, op basis van sentiment, afwijkende antwoorden geven ten opzichte van enkele maanden geleden.

 

De huidige situatie heeft uiteraard effect op het sentiment. Deels is dit effect tijdelijk (‘ik voel me depressief, want ik vlieg thuis tegen de muren op / wil mijn ouders zien’). Vooralsnog vermoeden wij dat het sentiment de data van de meest voorkomende vragen (‘heb je een reclame-uiting gezien?’, ‘wat vond je er van?’, etc.) niet sterk zal beïnvloeden. Heb je een vraag die direct naar het gevoel van de respondent vraagt, dan zou ik daar met de interpretatie voorzichtiger mee zijn.

 

Conclusie: Ook hier geldt voorzichtigheid. Verwacht wordt, dat de meeste vragen/antwoorden die wat verder bij het gevoel afliggen niet direct worden beïnvloed. Wordt vervolgd……De huidige crisis kan ook een langere termijn effect hebben. Wellicht heeft de situatie effect op het gevoel van saamhorigheid van de respondenten en verschuift de focus van het individu (‘Me time’) naar de focus op de mensen om je heen. Media/reclamebureaus zouden hier in hun communicatie op in kunnen springen en dat moet uiteraard getoetst worden.Trend breuk en kansen tot verandering

 

Vooral op basis van het eerste element (verstoorde markt) zullen veel onderzoeken een trendbreuk laten zien. Dit is dus ook het moment om veranderingen in onderzoeken door te zetten als dit al in de planning was. De trendbreuk heb je dan toch wel, met of zonder veranderingen. De komende maanden zullen fungeren als een nieuw nulpunt (0 meting). Geen klant zal vreemd opkijken als er in deze periode verschuivingen optreden.