Background Image

Uit een wereldwijd onderzoek onder IT-professionals blijkt dat het lekken van data erg actueel is en dat de regels van het spel zijn veranderd.

18 nov 2019

Uit een wereldwijd onderzoek onder IT-professionals blijkt dat het lekken van data erg actueel is en dat de regels van het spel zijn veranderd.


MSI heeft in opdracht van McAfee een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder 700 IT-professionals werkend voor organisaties met meer dan 1.000 werknemers in Noord-Amerika, Europa en Asia Pacific. Alleen respondenten die ergens in hun carrière als IT-professional een ernstig datalek-incident hebben meegemaakt, kwalificeerde voor dit onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat ondanks dat er meer wordt geïnvesteerd in beveiligingstechnologie en educatie, en deels omdat tools te weinig worden ingezet, 61 procent van de IT-professionals een ernstige datalek ondervond. Bovendien moest drie vierde van deze incidenten openbaar worden gemaakt waardoor de reputatie van het bedrijf in gevaar kwam.

Geïnteresseerd in het uitvoeren van een onderzoek onder IT professionals of professionals in het algemeen? Neem dan contact op met Jaap de Graaf via jdegraaf@msi-aci.com.