Pack Test

De verpakking van een consumentenproduct is een essentieel communicatie instrument dat de consument product-gerelateerde informatie, maar ook emotionele waarden verstrekt tijdens het koop en besluitvormingsproces.

De rol van de verpakking

De verpakking van een consumentenproduct is een essentieel communicatie instrument dat de consument product-gerelateerde informatie, maar ook emotionele waarden verstrekt tijdens het koop en besluitvormingsproces.

De verpakking ondersteunt de consument niet alleen in het keuzeproces. Sterker nog, de verpakking is voor de consument het product totdat de verpakking is geopend…

Het verpakkingsdesign voegt waarde toe aan de verpakking en daarmee het product. Designelementen zoals kleur, font, tekst en graphics vervullen hierin een belangrijke rol. Op het schap of in het verkooppunt dient de verpakking op te vallen bij de consument en zich te onderscheiden van de concurrerende producten.

De verpakking is daarom een essentieel marketinginstrument. De verpakking kan de aandacht van consumenten trekken, de merknaam en het merkimago communiceren en onderscheid aanbrengen met concurrerende merken (Garber & Burke & Jones 2000, p. 5).

Theoretische basis voor de onderzoekmethode

Consumenten zijn zich in de regel onbewust van de attributen behorende bij een koopbeslissing. De basale koopbeslissing vindt plaats in het onderbewuste (Szolnoki, 2007).

Consumenten kiezen voor een product dat hen “aanspreekt” en dat aansluit bij de belevingswereld en de life style van de betreffende consument. (Erwin, 0. (2001) Attitudes en Persuasion en V.d. Eijnde e.a., TNO, consumers voice, 2010).

Op basis van deze inzichten vragen wij consumenten in eerste instantie NIET om rationeel verpakkingselementen te beoordelen.

Wij evalueren een verpakking primair op grond van 3 maten:

aansprekendheid en opvallendheid van de verpakking

passendheid bij de consument

een evoked set van verpakkingen

Pas daarna wordt de meer rationele kant van het proces bij consumenten aangesproken, waarbij naar specifieke elementen wordt gevraagd. Deze fase dient ertoe om aanknopingspunten te krijge voor optimalisatie van de verpakking.

Requirements

1 eigen verpakking

Maximaal 8 concurrenten

Iedere foto identiek qua kwaliteit en schaal

De consument doorloopt verschillende stappen, voordat deze overgaat tot een aankoop:

Bekendheid: Het percentage personen in de doelgroep dat het betreffende merkuiting kent.

Begrip: Het percentage personen in de doelgroep dat de voordelen gecommuniceerd door de uiting kan aangeven.

Waardering / overtuiging: Het percentage personen in de doelgroep dat de uiting positief waardeert.

Actie (aankoop): Het percentage personen in de doelgroep dat de bereidheid heeft tot aankoop over te gaan.

Verkrijgbaar vanaf €1.000,-

Sneller

Goedkoper

Beter