Advertising Insight

Bereikt uw campagne uw doelgroep, dringt de boodschap door en heeft de campagne het gewenste effect? Met MSI Direct REACH heeft u de beschikking over een instrument dat snel en accuraat meet wat het bereik en het effect van uw reclame is.

De Nederlandse consument wordt dagelijks gemiddeld met zo’n 400 verschillende reclame uitingen geconfronteerd. Daarbij tellen we niet eens de uitingen op verpakkingen van producten. Andere –niet onderbouwde- bronnen spreken zelfs over duizenden uitingen per dag. Feit is dat we dagelijks met een grote hoeveelheid reclame worden geconfronteerd.

De uitdaging is om met uw reclame door deze reclame-clutter heen te dringen en om uw doelgroep te bereiken. En als u de doelgroep bereikt, is het de vraag of uw boodschap het gewenste effect heeft.

MSI Direct heeft REACH ontwikkeld; een quick scan die snel en accuraat meet wat het bereik en het effect van uw reclame is.

REACH is gebaseerd op communicatiemodellen als bijvoorbeeld AIDA en Lavidge & Steiner.

De consument doorloopt verschillende stappen, voordat deze overgaat tot een aankoop:

Bekendheid: Het percentage personen in de doelgroep dat het betreffende merkuiting kent.

Begrip: Het percentage personen in de doelgroep dat de voordelen gecommuniceerd door de uiting kan aangeven.

Waardering / overtuiging: Het percentage personen in de doelgroep dat de uiting positief waardeert.

Actie (aankoop): Het percentage personen in de doelgroep dat de bereidheid heeft tot aankoop over te gaan.

Met REACH stelt u vast in welke mate uw campagne doordringt tot de consument, welke boodschap bij de consument beklijft, of de campagne aanspreekt en wat de intentie tot aankoop van de consument voor uw product is.

REACH kan ad hoc toegepast worden om éénmalig te meten wat de respondentenscores zijn op de kernwaardes van uw campagne. Maar Reach kan ook toegepast worden om periodiek (meermalig) te meten wat de ontwikkeling is van de impact van uw campagne(s).

De consument doorloopt verschillende stappen, voordat deze overgaat tot een aankoop:

Bekendheid: Het percentage personen in de doelgroep dat het betreffende merkuiting kent.

Begrip: Het percentage personen in de doelgroep dat de voordelen gecommuniceerd door de uiting kan aangeven.

Waardering / overtuiging: Het percentage personen in de doelgroep dat de uiting positief waardeert.

Actie (aankoop): Het percentage personen in de doelgroep dat de bereidheid heeft tot aankoop over te gaan.

De consument doorloopt verschillende stappen, voordat deze overgaat tot een aankoop:

Bekendheid: Het percentage personen in de doelgroep dat het betreffende merkuiting kent.

Begrip: Het percentage personen in de doelgroep dat de voordelen gecommuniceerd door de uiting kan aangeven.

Waardering / overtuiging: Het percentage personen in de doelgroep dat de uiting positief waardeert.

Actie (aankoop): Het percentage personen in de doelgroep dat de bereidheid heeft tot aankoop over te gaan.

De consument doorloopt verschillende stappen, voordat deze overgaat tot een aankoop:

Bekendheid: Het percentage personen in de doelgroep dat het betreffende merkuiting kent.

Begrip: Het percentage personen in de doelgroep dat de voordelen gecommuniceerd door de uiting kan aangeven.

Waardering / overtuiging: Het percentage personen in de doelgroep dat de uiting positief waardeert.

Actie (aankoop): Het percentage personen in de doelgroep dat de bereidheid heeft tot aankoop over te gaan.

Verkrijgbaar vanaf €1.000,-

Sneller

Goedkoper

Beter