FlexTrack

image

Inzicht in digitaal bereik & contacten binnen de doelgroep

FlexTrack™ is in 2013 ontwikkeld door MSI-ACI als platform voor het meten en evalueren van websites en digitale campagnes op persoonsniveau. Het voorziet in een steeds groter wordende behoefte van zowel marketeers als digitale uitgevers om over betrouwbare bereikcijfers en doelgroep informatie te kunnen rapporteren. FlexTrack™ meet online bereik en contactfrequenties binnen specifieke doelgroepen aan de hand van het unieke hybride meetsysteem dat zowel census data (server side tellingen) als panelgedrag real-time registreert en samenbrengt over verschillende apparaten en doelgroepen. Het panel zorgt ervoor dat we contacten via browsers en apparaten registreren bij levensechte personen en doelgroepen.

Digitale uitgevers, adverteerders en mediabureaus gebruiken FlexTrack;

 • voor het documenteren en evalueren van bereik, overlap en selectiviteit
 • voor de onderbouwing en verantwoording van strategische (media)keuzes,
 • voor het tussentijds optimaliseren van (cross-mediale) campagnes,
 • als basis voor uitgebreider (effect)onderzoek door panelleden te herbenaderen.

FlexTrack is

Betrouwbaar

FlexTrack levert stabiele resultaten bij herhaalde metingen.

Valide

We meten wat we beogen te meten en bovendien aangeven wat we wel en niet kunnen meten.

Toegankelijk en flexibel

Betaalbare oplossing met keuzes voor het niveau van dienstverlening (data only platform tot kant en klare onderzoekdesigns en rapportages).

Relevant

De berekening van bruikbare kerncijfers en analyses zijn voorgeprogrammeerd

Transparant

Volledig open en controleerbare rekenmethodiek.

Snel

Het online dashboard zorgt voor real-time inzicht

Background Image

Voor wie is FlexTrack?

Media Agencies

Het tussentijds optimaliseren van (cross-mediale) campagnes,

Marketeers

Voor de onderbouwing en verantwoording van strategische (media)keuzes

Publishers

Voor het documenteren en evalueren van bereik, overlap en selectiviteit

FlexTrack biedt

 • Doelgroep informatie

  Het kunnen rapporteren over relevante doelgroepen is van groot belang voor uitgevers en adverteerders. Bij de werving van panelleden voor het FlexTrack panel wordt standaard het geslacht, de leeftijd, de postcode, het opleidingsniveau en inkomen van het huishouden uitgevraagd alvorens deze respondenten toe te laten. Dit levert de basis doelgroep informatie waarover gerapporteerd kan worden binnen FlexTrack.

  Naast de basis doelgroep informatie neemt MSI-ACI op continue basis een uitgebreide vragenlijst bij de panelleden af. Met dit zogeheten ‘Establishment Survey’ beschikt MSI-ACI over ruim 500 achtergrondgegevens op persoonsniveau waaronder de belangrijkste socio-demografische kenmerken, bezit en gebruik van apparaten, persoonlijke interesses, en een uitgebreid mediaconsumptieprofiel voor apps, televisie, radio, dagbladen, tijdschriften, bioscoop, folders en buitenreclame.

  Het Establishment Survey (ES) geeft inzicht in de actuele penetratie en gebruik van apparaten welke nodig is voor de correcte berekening van het bereik. De uitgebreide set achtergrondkenmerken uit het ES blijven tevens gekoppeld aan actieve panelleden. Binnen dit ‘ES panel’ kan een zeer uitgebreid doelgroep profiel gerapporteerd worden van de personen die een website of campagne hebben bekeken.

  De resultaten van het Establishment Survey worden bovendien beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden voor het analyseren van doelgroepen en trends of voor het uitvoeren van segmentatiestudies.

 • Long-tail

  De uitzonderlijke omvang van het panel maakt dat FlexTrack in staat is om kleinere websites en campagne-onderdelen te meten dan op dit moment mogelijk is binnen bestaande bereiksmetingen. Het bereik en profiel van websites en campagne(onderdelen) kan al vanaf 80.000 impressies betrouwbaar in kaart worden gebracht. De zogeheten long-tail is met de komst van FlexTrack daarmee aanzienlijk korter geworden.

 • In-App bereik

  FlexTrack is in staat alle browser based bezoeken/impressies te meten door het plaatsen van cookies in de browsers van de panelleden. Dat betekent dat FlexTrack bereik en contacten kan registreren op elk device (pc/laptop, tablet of mobiele telefoon) zolang de contacten via een browser plaatsvinden. Gebruikers van mobiele telefoons en tablets maken naast de browser ook gebruik van apps.

  Niet alle apps maken gebruik van een browser component waardoor FlexTrack niet standaard in staat is om het bereik van (campagnes via) apps te registreren. App ontwikkelaars kunnen hun app wel geschikt maken voor het meten via FlexTrack. MSI-ACI werkt momenteel aan een alternatieve oplossing voor het meten van in-app verkeer via een mobile-app (sub)panel.

 • Cross-Mediaal inzicht

  Hebben de personen die bereikt zijn door mijn online campagne ook mijn televisie of radio campagne gezien/gehoord? Waar kan ik mijn publiek nog meer bereiken? Wat is het totale netto bereik van de cross-mediale kanalen? Vragen die onbeantwoord blijven bij onderzoeken die enkel over één mediumtype rapporteren.

  FlexTrack kan mediacontactkansen berekenen voor de belangrijkste (offline) mediumtypen en in-app verkeer aan de hand van het persoonlijke mediaconsumptieprofiel uit het ES. Aan de hand van een mediaschema worden offline contacten geschat op respondentniveau. Hiermee kan een complete single-source gemeten weergave van bereik, contacten en overlap worden gepresenteerd voor de evaluatie van multi-mediale campagnes.

 • Deskundig ervaren Team

  MSI-ACI is een van de weinige marktonderzoek en veldwerkbureaus met een oorsprong in online onderzoek. Technische oplossingen voor panelmanagement, werving, online vragenlijsten en online communities zijn volledig intern ontwikkeld. Onze oplossingen en werkwijzen zijn gecertificeerd na externe audits door onder meer Microsoft, Google, McAfee en Pfizer. MSI-ACI voert wereldwijd onderzoek uit in meer dan 50 landen voor meerdere Fortune-500 merken. Onze medewerkers in Amsterdam en Philadelphia bieden full-service marktonderzoeksoplossingen waarbij deskundigheid en flexibiliteit de boventoon voeren.

  Mervyn Brookson, verantwoordelijk voor FlexTrack in Nederland, is jarenlang betrokken geweest bij de nationale bereikonderzoeken voor print, televisie, radio, internet en buitenreclame. Eerst als uitvoerend onderzoeker en projectmanager aan de zijde van marktonderzoekbureau GfK. Vervolgens als lid van de technische commissies van deze nationale bereikonderzoeken vanuit de bond van adverteerders. Mervyn heeft daarnaast bij de mediabureaus van Mediabrands Nederland jarenlang voor top-100 adverteerders onderzoek gedaan naar zowel offline als online mediumtypen en campagnes.

  FlexTrack wordt gemanaged door een team met uitgebreide kennis en ervaring op het raakvlak van panel management, bereikonderzoek, mediastrategie, marketing en informatie technologie. Ons FlexTrack team bestaat uit zeer enthousiaste en pragmatische projectmanagers, onderzoekers en ontwikkelaars.

De praktische kant van FlexTrack

Combineer visibility met netto bereik in doelgroepen

Er is veel te doen over de zichtbaarheid van advertenties. Is jouw advertentie wel in het zichtbare venster van een browser getoond of heeft de consument jouw advertentie niet kunnen zien? Steeds meer ad-serving en technologie bedrijven bieden oplossingen voor het inzichtelijk maken van de visibility van je campagneonderdelen. Het bereik dat wordt gemeten met FlexTrack kan worden gebruikt om te vermenigvuldigen met visibility scores per onderdeel om het ‘zichtbaar netto bereik’ te berekenen binnen uw doelgroep. Wij geloven dat deze maat de belangrijkste maat zal worden voor de inkoop van online contacten voor (awareness) campagnes.

Meer inzicht in de effectiviteit en werking van programmatisch adverteren

De technologie achter het programmatisch inkopen van reclameruimte wordt steeds complexer waardoor het steeds moeilijker wordt om deze vorm van inkoop goed te beoordelen. Zelf-lerende algoritmes bepalen steeds vaker waar uw advertentie wel of niet wordt vertoond. Maar welke voordelen levert dit op en hoe maak je dat inzichtelijk? Waarom zijn de uiteindelijk ingekochte advertentieposities effectiever en efficiënter? Door achteraf te analyseren welke doelgroepen op welke tijdstippen en via welke kanalen zijn benaderd krijgt u inzicht waar de winst wordt behaald. Deze inzichten maken de algoritmes een stuk transparanter en kunnen zelfs gebruikt worden om deze verder te optimaliseren.

Survey onderzoek binnen uw bereikte doelgroep

Aanvullend op het monitoren van online content en campagnes is het mogelijk om panelleden te benaderen met een online enquête voor vervolgonderzoek. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om panelleden die bereikt zijn door de campagne te vragen naar hun kennis, houding en gedrag t.a.v. het geadverteerde merk, product of dienst. Door tevens een gelijke niet-bereikte groep te interviewen kan het effect van de campagne op merk KPI’s worden onderzocht. FlexTrack leent zich uitstekend voor het uitvoeren van lezersonderzoek. De passieve meting van een (mobiele) website geeft snel inzicht in wie de frequentie lezers van uw platform zijn en op welke tijdstippen er veel wordt gelezen. Specifieke lezers kunnen worden benaderd met een vragenlijst om diepere inzichten te verkrijgen. Denk daarbij aan de mogelijkheid om onderzoek te doen naar leesmotieven, beoordelingen, leesduur en/of reclame reactie profielen.

image
Meer Weten? Neem contact op.
Tim Karsmakers
Account Manager